Structuri sportive – societăți comerciale pe acțiuni

Cluburile sportive, organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competitii sportive profesioniste, promovarea si dezvoltarea activitatilor sportive, precum si alte activitati legate sau derivate din obiectul lor social. Cluburile sportive profesioniste se organizeaza numai pentru o singura disciplina sportiva. Cluburilor sportive profesioniste li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile cuprinse în prezenta lege. Pentru participarea la competitiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie sa se afilieze la federatia sportiva nationala respectiva si, dupa caz, la liga profesionista respectiva. Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societati comerciale sportive pe actiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net dobândit legal si existent la data constituirii societatii comerciale sportive pe actiuni, precum si prin aport în natura si în numerar. Sumele rezultate din vânzarea actiunilor, determinate pâna la nivelul patrimoniului net existent, se varsa în contul federatiilor sportive, în vederea constituirii unor fonduri cu destinatie exclusiva pentru sport, crearii sau dezvoltarii infrastructurii nationale a ramurii sportive respective. Valoarea nominala a unei actiuni, precum si nivelul minim al capitalului social al cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate în baza prezentei legi, se stabilesc potrivit dispozitiilor legale în vigoare. Transformarea cluburilor existente în societati comerciale sportive pe actiuni se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi. Pot fi actionari ai societatilor comerciale pe actiuni persoane fizice si juridice române, precum si persoane fizice si juridice straine. Participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor. Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, în mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport. Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

STRUCTURI SPORTIVE – SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI

 

Denumirea structurii
Nr. certificat
IDENTIFICARE
Sectii ram.de sport
Localitate
Adresa
Nr. de telefon
Nr.
Data
1 F.C.Baia Mare S.A.
566
MM/A3
4
12-Apr-02
Fotbal
Baia Mare Campul Tineretului nr.1 0262/219453