Cluburi sportive de drept privat

    Cluburile Sportive de drept privat sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii 69/2000 si a O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii (alin.1, art.26, legea 69/2000);
    Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale pe actiuni ( alin.2, art.26, legea 69/2000);
    Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive ( art.27, legea 69/2000)
    Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si patrimoniului aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii ( alin.1, art.28, legea 69/2000);
    Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);
    Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).
Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv privat si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T.:
1. Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
– plata trezorerie in cont 202 101 30 suma de 5 lei
– completare cerere tip;
2. Redactarea statutului si a actului constitutiv;
3. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la notariat;
4. Dovada patrimoniului ( deschidere de cont provizoriu la banca);
5. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
6. Confectionarea de stampila;
7. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
8. Depunerea dosarului la judecatorie pentru obtinerea personalitatii juridice; Acest dosar va cuprinde:
– cerere judecatorie
– act constitutiv autentificat
– statut autentificat
– dovada patrimoniu
– dovada sediu
– timbru judiciar
– chitanta de plata a taxei de timbru
– dovada disponibilitatii denumirii
– avizul A.N.S.T
9. Obtinerea sentintei civile de acordare a personalitatii juridice;
10. Obtinerea de copie legalizata de pe sentinta civila de la judecatorie;
11. Obtinerea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial – la judecatorie;
12. Legalizarea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial – la notariat;
13. Transformarea contului provizoriu in cont definitiv;
14. Depunerea la secretariatul A.N.S.T. – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
15. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.T.;
16. Obtinerea codului fiscal;
17. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat;
18. Prezentarea la D.J.S.T. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.