Asociatii județene pe ramura de sport

    Asociatiile judetene pe ramura de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva;
    Asociatiile judetene “Sportul pentru toti” si “Sportul pentru persoane cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet;
    Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ;
    Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea;
    Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea;
    La nivelul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana;
    Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala (art.34, legea 69/2000).
    Etapele necesare pentru infiintarea unei asociatii judetene pe ramura de sport si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T:
    Etapele de obtinere a certificatului de identitate sportiva de la Agentia Nationala pentru Sport si Tineret a asociatiei judetene pe ramura de sport sunt aceleasi ca la cluburile sportive de drept privat.