Petiții

Pentru petitii puteti trimite e-mail la adresa: petitii@dsjmaramures.ro.

Persoana desemnată pentru soluționarea cererilor, în baza Legii 544/2001 este Jurcău Vasile – consilier superior.