Informații de interes public

INFORMATII PUBLICE OFERITE DIN OFICIU:

 
    CONDUCEREA DJST MARAMURES
    Director : Krizsanovszki Eniko
 
    STRUCTURA ORGANIZATORICA
    Compartimentul sport
    Compartimentul economic
 
    RESPONSABIL BIROU RELATII PUBLICE
    Referent de specialitate : Alexandru Mihai Nicoara
 
 
    ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI 
    Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
    Ordonanta de Guvern nr. 26 /2000
    Normele de aplicare a Legii nr. 69/2000
    Ordinul MTS nr. 307/2001
    Hotarârea de Guvern nr. 6 /2001
    Legea nr. 118/2002
    Legea nr. 52/2003
    Hotarârea de Guvern nr. 484/2003
    Hotarârea de Guvern nr. 283/2003
    Hotarârea de Guvern nr. 759/2003
    Ordinul MTS nr. 1058/2003
    Ordinul ANS nr. 213/2003
    Ordonanta de Guvern nr. 37 /2003
 
    DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
  • Programe si strategii proprii
  • Atributii
  • Lista documentelor produse si / sau gestionate
  • Surse de finantare a DJST Maramures
  • Bilantul contabil
  • Bugetul
 
În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale conform Legii nr. 544 /2001, modalitatile de contestare sunt urmatoarele:
  • Se depune o reclamatie administrativa ( conform modelului existent la Biroul relatii publice ) directorului DSJT Maramures în termen de 30 de zile de la luarea în cunostinta a refuzului explicit sau tacit al responsabililor biroului relatii publice sau a altor angajati ai DJST Maramures.
  • Raspunsul va fi transmis solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
  • În cazul în care solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate depune o plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art.7 din Legea nr. 544/2001.
 
LISTA CU DOCUMENTE PRODUSE SI / SAU GESTIONATE:
1.Rapoarte  |  2.Comunicate de presa  |  3.Decizii  |  4.Adrese, situatii, referate  |  5.Calendar sportiv  |  6.Bilant contabil  |  7.Registru – structuri sportive  |  8.Clasamente  |  9.Contracte  |  10.Protocoale de colaborare  |  11.Fise de evaluare  |  12.Regulamentele competitiilor proprii  |  13.Regulament de organizare si functionare  |  14.Fisele posturilor  |  15.Procese verbale  |  16.Strategia anuala  |  17.Certificatele asociatiilor sportive (copii)  |  18.Cereri de finantare  |  19.Lista de inventariere a patrimoniului  |  20.Regulament de ordine interioara  |  21.Program de masuri P.S.I si P.M  |  22.Comisiile din cadrul DSJ Maramures si componenta lor ( Fair- play, Filiala Maramures Academia Olimpica Româna, Comisia antidoping)  |  23.Componenta asociatiilor judetene pe ramura de sport